Kredyt Studencki

Zbliża się kolejny rok akademicki. Tysiące studentów zaczną się na poważnie zastanawiać, jak zdobyć środki na opłacenie nauki, czynszu i wyżywienia. Kredyt studencki może być przyznany każdemu, kto zgłosi taką chęć. Warunkiem jest jedynie, by rozpocząć studia przed 25 rokiem życia.
Jeśli ktoś myśli, że kredyt dostają wyłącznie studenci państwowych uczelni, to jest w błędzie. Bez znaczenia jest rodzaj uczelni, do której uczęszczamy. Może być to placówka publiczna lub niepubliczna. Rodzaj studiów także nie gra roli. Zarówno studenci stacjonarni jak i niestacjonarni mogą ubiegać się o przyznanie kredytu. Oczywiście są pewne kryteria jakimi kieruje się bank przyznając kredyt dla studenta. Nie jest powiedziane, że z góry dostanie go każda osoba, która zaaplikuje taki wniosek. Pierwszeństwo mają osoby w trudnej sytuacji materialnej. Dochód przypadający na jednego członka rodziny wyznacza szansę na otrzymanie kredytu. W minionym roku akademickim maksymalny dochód wymagany do otrzymania kredytu wyniósł 2100zł. Jeżeli otrzymamy zgodę na przyznanie kredytu, należy znaleźć dwóch żyrantów, najlepiej kogoś z rodziny. Jeśli jednak przychody w rodzinie są niskie, drugim żyrantem może być Bank Gospodarstwa Krajowego, albo w przypadku rodziny utrzymującej się z rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt udzielany jest wyłącznie na czas studiów.